Aktualizace plánu výzev

11.06.2009: Výbor Regionální rady na svém jednání 5.6.2009 schválil aktualizaci plánu výzev k předkládání projektů do Regionálního operačního programu Severozápad. Vyhlášení 8. Výzvy je naplánováno na 15.7.2009.
V rámci této výzvy budou moci žadatelé předkládat projektové žádosti do oblastí podpory:
  
3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

1.3 – Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů

Na podzim letošního roku je pak plánováno vyhlášení výzvy pro Oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.


Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz