Cestujícím v Sokolově slouží nový dopravní terminál (ROP Severozápad)

13.09.2011: Stavba dopravního terminálu zahrnovala vybudování autobusového nádraží se 13 novými zastávkami vybavenými nejmodernějším informačním systémem, parkoviště pro 96 osobních vozidel a také úpravy komunikací. Zároveň s výstavbou terminálu proběhla kompletní rekonstrukce Nádražní ulice včetně přilehlých chodníků, tří zastávek MHD, výsadby zeleně a instalace nového veřejného osvětlení.Celkové náklady projektu činí 110 milionů korun, z toho dotace z ROP Severozápad pokryje 85 procent nákladů, příspěvek ze státního rozpočtu udělený prostřednictvím Regionální rady 7, 5 procenta, zbylých 7, 5 procenta hradí Karlovarský kraj společně s městem Sokolov.