Dotazník k přípravě nového programového období 2014 – 2020 (ROP Severozápad)

28.09.2011: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad připravila internetový dotazník, jehož účelem je získat názory respondentů na současné programové období 2007 – 2013 a zmapovat priority potencionálních příjemců dotací v novém programovém období 2014 – 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou sloužit jako zpětná vazba pro zhodnocení systému čerpání dotací z Evropských fondů.