Do Šluknovského výběžku se bude jezdit po rekonstruované silnici

10.06.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad upozorňuje žadatele, že u projektů předkládaných do Regionálního operačního programu Severozápad v rámci oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst se mění minimální a maximální přípustná výše dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Minimální přípustná výše dotace bude 5 milionů korun, maximální přípustná výše dotace na jeden projekt nesmí přesáhnout 25 milionů Kč. Tato změna bude platná pro 7. Výzvu k předkládání žádostí, která bude pravděpodobně vyhlášena v termínu 10. 6. 2009 – 12. 8. 2009. Definitivní specifikace podmínek bude schválena spolu s vyhlášením Výzvy k předkládání projektů Výborem Regionální rady 5. 6. 2009.