EVROPSKÁ KOMISE POŽADUJE SANKCE U PROJEKTŮ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. (ROP Severozápad)

30.11.2011: Evropská komise informovala dopisem Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad  o stanovisku  k způsobu vypořádání jejich připomínek, o kterém ji ROP SZ a národní orgány informovaly v srpnu. Komise souhlasí s kroky, které Úřad Regionální rady podnikl k posílení procesu kontroly.