EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 – PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ (ROP Severozápad)

07.07.2012:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad upozorňuje příjmece dotací z ROP Severozápad na vydání nového Externího metodického pokynu č. 54 – Porušení rozpočtové kázně. Extermí metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách v sekci pro příjemce – v podsekci metodické pokyny http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2