Eurokomisařka Danuta Hübner se zajímala o podpořené projekty i rozvoj měst

18.05.2009: Region Severozápad hostil 24. dubna 2009 Danutu Hübner, komisařku Evropské unie pro regionální politiku. Návštěva komisařky začala v Mariánských Lázních, ve kterých se Danuta Hübner od 22. dubna do 24. dubna účastnila neformálního setkání ministrů pro regionální rozvoj. V doprovodu hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného a ředitele Úřadu Regionální rady Petra Vráblíka z nich odjela do Chebu. Na chebském náměstí eurokomisařku přivítali starosta města   Jan Svoboda, předseda Regionální rady soudržnosti regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc a místopředseda Regionální rady Tomáš Hybner. V obrazárně chebského muzea se následně Danuta Hübner v krátké prezentaci seznámila s městem Cheb, jeho historií i rozvojovými projekty, včetně projektu pěší zóny, jehož realizace byla podpořena z ROP Severozápad. V návaznosti na představení města se komisařka zajímala o vývoj počtu obyvatel Chebu, památkovou péči nebo podporu investic. Svou návštěvu ve městě pak ukončila krátkou prohlídkou chebského náměstí.
Další cesta Danuty Hübner vedla do Habartova, kde si prohlédla objekt bývalé základní školy, který byl s využitím evropských dotací přestavěn na muzeum, infocentrum a knihovnu. S projektem i městem zde komisařku seznámil starosta Habartova Ivo Zemek.

 Další čas byl v programu návštěvy vyčleněn pro návštěvu karlovarského letiště.   Nová hala letiště, jejíž architektonické řešení eurokomisařku velmi zaujalo, byla vybudována s podporou z Regionálního operačního programu Severozápad. Na letišti se Danuta Hübner setkala s hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou a v prezentacích se seznámila se základními informacemi o Ústeckém a Karlovarském kraji i Regionálním operačním programu Severozápad. Se zástupci obou krajů pak diskutovala mimo jiné i o dopadech ekonomické krize na regiony, vývoji nezaměstnanosti nebo rozvoji cestovního ruchu.

 Následně se delegace komisařky i zástupců regionu přesunula do Karlových Varů, kde si Danuta Hübner prohlédla budovu Císařských lázní. Po objektu jí provedl primátor Karlových Varů Werner Hauptmann. Spolu s hejtmanem Josefem Novotným seznámili eurokomisařku s historií lázní a nastínili také varianty jejich dalšího využití včetně možnosti, využít Císařské lázně jako sídlo pobočky některé z evropských institucí.

 Svou návštěvu regionu Severozápad uzavřela eurokomisařka Danuta Hübner v Grandhotelu Pupp pracovní večeří se zástupci obou krajů, měst a obcí, Regionální rady a neziskových organizací. Tečkou za návštěvou severozápadních Čech pak byla prohlídka karlovarské kolonády, Vřídla a jeho podzemí.

Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz