Jednání Výboru Regionální rady: Dalších 380 milionů pro střední a malá města

08.06.2009: V Klášterci nad Ohří proběhlo 5. června 2009 31. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Hlavními body jednání Výboru bylo schválení vyhlášení 7.výzvy k předkládání projektů a aktualizace plánu výzev na rok 2009. V úvodu jednání přivítal členy Výboru Regionální rady v Klášterci nad Ohří starosta města Jan Houška.
Výzva k předkládání projektů pro oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst bude na základě rozhodnutí Výboru vyhlášena 10. června 2009. Celkem bude v rámci této výzvy z ROP Severozápad mezi úspěšné projekty rozděleno 380 milionů korun. Střední a malá města budou moci své projekty podávat do 12. srpna 2009. U této výzvy byla stanovena minimální a maximální výše dotace, kterou může žadatel pro jeden projekt od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad získat. Minimální výše dotace je 5 milionů korun, maximální 25 milionů korun. Podrobné informace o Výzvě k předkládání projektů budou zveřejněny na internetových stránkách www.nuts2severozapad.cz.
 
Podporu z ROP Severozápad mohou střední a malá města využít například pro realizaci projektů zaměřených na obnovu veřejných prostranství, osvětlení nebo veřejné zeleně, podpořeny mohou být ale i projekty, které řeší výstavbu a modernizace knihoven, modernizaci a úpravy vzdělávací infrastruktury nebo rekonstrukci zařízení sociálních služeb, například chráněného bydlení nebo denních a týdenních stacionářů.

V rámci aktualizace plánu výzev pro letošní rok Výbor odsouhlasil záměr vyhlášení výzvy pro Oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu a pro Oblast podpory 1.3 – Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů. Výzvy k předkládání projektů z těchto oblastí budou vyhlášeny na podzim letošního roku.


Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz