Konference "IPRM – JAK NAPLNIT VIZE"

18.05.2009:

Ve dnech 20. – 21. května 2009 se v Ústí nad Labem v hotelu Vladimir uskuteční Konference "IPRM – Jak naplnit vize", kterou pořádá Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci. Záštitu nad akcí převzal primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata.
 

 
Program konference je zaměřen převážně na témata související s realizací integrovaných plánů rozvoje měst a problematiku jejich financování z pohledu řídících orgánů operačních programů. Konferenci zahájí předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jiří Šulc. Příspěvek na konferenci přednesou například Ing. Lumíra Kafková, ředitelka Odboru řízení operačních programů MMR ČR, Ing. Milan Půčka, MBA, Ph.D., náměstek ministra pro místní rozvoj nebo RNDr. Josef Postránecký, ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR. V rámci konference bude také představeno několik integrovaných plánů rozvoje měst a prezentovány zahraniční zkušenosti. Například Martina Gapp (Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung gemeinnützige Gesellschaft mbH) představí rozvoj měst podpořený ze Strukturálních fondů EU na příkladech ze Saska a Saska – Anhaltska.
Účast na konferenci je bezplatná a přihlásit se na ni je možné prostřednictvím internetových stránek www.iprm.cz    , kde také zájemci najdou bližší informace o programu a přednášejících.

Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz