Konference napoví městům, jak naplnit vize

22.05.2009: Realizace integrovaných plánů rozvoje měst a problematika jejich financování z evropských fondů jsou hlavními tématy dvoudenní celostátní konference IPRM. Akci s podtitulem „Jak naplnit vize“ pořádá ve dnech 20. a 21. 5. v Ústí nad Labem Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – Národním orgánem pro koordinaci.
Konferenci, které se účastní přibližně 120 zástupců měst, poskytovatelů dotací, zpracovatelů projektů a dalších subjektů, zahájil předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc. „Řada měst vytvořila kvalitní a zajímavé integrované plány a jejich vznik byl výsledkem náročného procesu. S tím, jak se postupně dostáváme z fáze přípravy k jejich realizaci, však nároky na ty, kteří se jimi zabývají, rozhodně neklesají. Spíše naopak. Jako zástupce poskytovatele dotace občas říkám, že získáním příslibu dotací pro integrované plány udělala města tu lehčí část. Ta těžší, tedy realizace a řízení projektů, které do integrovaných plánu spadají je ještě čeká,“ řekl při zahájení konference Jiří Šulc. „Důležitá je proto výměna informací a praktických poznatků, a proto doufám, že tato konference k takové výměně zkušeností přispěje,“ dodal.

Účastníky v úvodu konference pozdravila také hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata. Během prvního dne konference vystoupil například Tomáš Kuchtík, zástupce ředitele české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise. Ve svém příspěvku se věnoval udržitelnému rozvoji měst v České republice a jeho podpoře ze strukturálních fondů. Stav realizace integrovaného plánu rozvoje Karlových Varu ve svém příspěvku účastníkům konference přiblížil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil. Své integrované plány během prvního dne na konferenci představila dále města Ústí nad Labem, Ostrava, Brno a České Budějovice. Prezentovány byly také zkušenosti z realizace integrovaných plánů v zahraničí – Martina Gapp z Německa přestavila projekty podpořené ze strukturálních fondů v Sasku a Sasku – Anhaltsku a Colm McClements z Irska, ve svém příspěvku prezentoval problematiku měst a komunit na příkladech ze západní Evropy.

Lumíra Kafková, ředitelka Odboru řízení operačních programů MMR ČR, představila možnosti, které městům nabízí Integrovaný operační program, konkrétně jeho oblast podpory 5.2 zaměřená na zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Program prvního dne konference uzavřela diskuse nad Integrovaným plánem města Ústí nad Labem přímo v terénu. Plán řeší revitalizaci centra města, které si účastníci odborného setkání prohlédli z věže výletního zámečku Větruše.

Druhý den konference bude zaměřen na praktické otázky a problémy spojené s realizací IPRM. Účastníci konference budou v odborných blocích diskutovat například o řízení integrovaných plánů, personálním zajištěním nebo problematikou financování.

Z Regionálního operačního programu Severozápad získaly podporu čtyři integrované plány rozvoje měst: Statutární město Ústí nad Labem – Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem – centrum, Statutární město Chomutov – Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí, Statutární město Děčín – IPRM Děčín – zóna „Centrum“ a Statutární město Karlovy Vary – Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary. IPRM statutárních měst z Ústeckého a Karlovarského kraje budou podpořena v rámci Oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu. Celkem jsou v regionálním operačním programu pro integrované plány rozvoje měst „rezervovány“ bezmála 3,3 miliardy korun.

Integrované plány rozvoje měst podpořené z ROP Severozápad:

Statutární město Ústí nad Labem:
Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem – centrum
podpora Regionální rady: 917 375 000 korun


Statutární město Chomutov:
Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí
podpora Regionální rady: 1 035 178 500 korun


Statutární město Děčín:
IPRM Děčín – zóna „Centrum“
podpora Regionální rady: 562 000 000 korun


Statutární město Karlovy Vary:
Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary
podpora Regionální rady: 420 000 000 korun


Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz