Kulatý stůl řešil vliv krize na čerpání evropských dotací

18.05.2009: Ohrozí finanční a ekonomická krize čerpání evropských dotací v regionech? Tato otázka byla hlavním tématem kulatého stolu, který se 23. 4. 2009 uskutečnil při příležitosti Mezinárodního investičního veletrhu specializovaného na investiční příležitosti a rozvoj regionů zemí střední a východní Evropy URBIS INVEST v brněnském veletržním areálu. Při diskusi se sešli zástupci hejtmanů, ministerstev, finančních institucí a ředitelé řídících orgánů regionálních operačních programů. Regionální operační program Severozápad na tomto odborném setkání zastupoval ředitel Úřadu Regionální rady Petr Vráblík.
Účastníci jednání prodiskutovali otázky spojené s přístupem příjemců dotací k bankovním úvěrům. Většina nositelů projektů řeší právě prostřednictvím úvěrů dostatek zdrojů pro tzv. předfinancování a následné financování projektů dotovaných z fondů Evropské unie. Všechny strany se shodly se na tom, že by bylo vhodné posílit komunikaci mezi bankovním sektorem a řídícími orgány spravujícími evropské fondy. Za tímto účelem by měla vzniknout společná pracovní skupiny, která se poprvé sejde již v červnu. Řešit by měla například spolupráci při posuzování bonity žadatelů (o dotaci, následně o úvěr), vytvoření vzoru a doporučených postupů, jak získat bankovní úvěr pro projekt (edukace trhu) nebo otázky spojené s kurzovým rizikem ležícím na bedrech krajů a regionálních rad.

Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz