Monitorovací výbor se zabýval aktuální situací ROP Severozápad

02.12.2011: Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se sešel 28. listopadu 2011 v Karlových Varech na svém pravidelném zasedání. Jedním z hlavních bodů na programu jeho jednání byla aktuální situace regionálního operačního programu. Jack Engwegen, ředitel české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, se v rámci jednání vyjádřil k dopisu, kterým Evropská komise informovala českou stranu.