Na Monitorovacím výboru ROP Severozápad byly schváleny změny v systému hodnocení

12.09.2012:     Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad schválil změny v systému hodnocení projektů. Výbor zasedal 10. září 2012 v Karlových Varech. Upravený systém počítá se zrušením třetí fáze hodnocení a byl již schválen Výborem Regionální rady. „Členy Monitorovacího výboru jsou zástupci Evropské komise i ministerstev. Schválení změn proto chápu jako velmi důležitý signál, že obnovení činnosti [...]