Nový externí metodický pokyn (ROP Severozápad)

29.12.2011:     Úřad Regionální rady upozorňuje na vydání nového Externího metodického pokynu č. 48  – Úprava pokynů pro zadávání zakázek. Cílem tohoto metodického pokynu je úprava postupů při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Tento metodický pokyn se vztahuje na všechna zadávací řízení v rámci projektů ROP Severozápad, která budou zahájena po nabytí platnosti tohoto metodického pokynu a [...]
Více informací naleznete zde: NOVÝ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN