Pozastavení Regionálního operačního programu Severozápad

13.06.2012:
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad do odvolání pozastavuje vyhlášení výzev, podepisování smluv o poskytování dotace, proces hodnocení a schvalování žádostí výzev 28 až 38 včetně. Výbor Regionální rady k tomuto kroku přistoupil ve snaze vyjít vstříc požadavků Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí. Na základě rozhodnutí těchto ministerstev bylo dočasně  pozastaveno proplácení dotací z ROP [...]