Podpis Regionálního operačního programu Severozápad

13.02.2009: Dne 11. 12. 2007 se v Praze se zástupci Evropské komise uskuteční slavnostní podepsání Regionálních operačních programů. Podpisu Regionálního operačního programu Severozápad se zúčastní předseda Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Jiří Šulc a ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Ing. Petr Vráblík, Ph.D. K této události Ing. Jiří Šulc prohlásil: "Podařilo se nám pro náš region Severozápad získat největší finanční částku z ERDF ze všech regionů ČR a to ve výši 745,9 mil. EUR, kterou použijeme na projekty financované z ROP Severozápad. Prioritou je podpořit rozvoj a revitalizaci měst a obcí."

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad