Pozvánka na „Seminář pro nové žadatele do ROP Severozápad“

22.05.2009: 10. a 11. června 2009 pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad seminář v Karlových Varech a v Ústí nad Labem s názvem „Seminář pro nové žadatele do ROP Severozápad“ pro žadatele, kteří dosud nežádali o dotace v rámci ROP SZ a nemají žádné zkušenosti s jejich čerpáním.
 
Účastníci semináře se podrobněji seznámí s Regionálním operační program Severozápad a jeho dosavadními výsledky – příklady podpořených projektů, dále pak s administrací projektů a povinnostmi žadatele. Přednášející zasvětí nové žadatele také do kontroly projektů a problematiky veřejných zakázek. Bližší informace naleznete na těchto internetových stránkách    , kde se můžete na seminář také přihlásit.

Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz