Příjemci dotací se sešli na semináři

12.02.2009: Na Úřadu Regionální rady proběhl 15. 10. 2008 seminář pro příjemce dotací z Regionálního operačního programu Severozápad. Zástupci příjemců se na něm od pracovníků Územního odboru realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dozvěděli například co je čeká před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace nebo jak správně zpracovat monitorovací hlášení a monitorovací zprávy projektů. Část semináře byla věnována také otázkám pravidel pro výběr dodavatelů, způsobilým výdajům, žádostem o platbu a publicitě projektů. Obdobný seminář se uskuteční 23. října také v Karlových Varech.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Zobrazit celý článek