REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD PROPLATIL 10 MILIARD KORUN

21.04.2012:
Objem finančních prostředků proplacených příjemcům dotací z ROP Severozápad dosáhl hranice 10 miliard korun. Jedná se o prostředky, které byly odeslány na účty krajů, měst, obcí neziskových organizací či podnikatelů, kteří úspěšně dokončili podpořené projekty či jejich etapy. „Dosažení pomyslné hranice 10 miliard korun proplacených příjemcům je pro  Regionální operační program Severozápad dobrou vizitkou. Objem proplacených [...]