Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila výzvu č. 1 k předkládání žádostí o dotace

13.02.2009: Výzva je zaměřena na projekty v následujících prioritách a oblastech podpory programu: Prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost a Oblast podpory 3.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Zobrazit celý článek