Seminář k prevenci chyb zadavatelů veřejných zakázek

18.05.2009: Okresní hospodářská komora v Chomutově pořádá dne 21.dubna 2009 seminář na téma „Veřejné zakázky a dotace – prevence chyb zadavatelů“. Přednášet bude Ing. Radek Havlan, specialista v oblasti veřejných zakázek. Náplní přednášky bude např. rámcové seznámení s platnou legislativou upravující předmětnou problematiku, dotační pravidla pro veřejné zakázky nebo praktická aplikace zákona – průběh jednotlivých kroků při realizaci nejčastějších druhů zadávacích řízení.
V rámci semináře vystoupí s prezentací také pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a seznámí účastníky s pokyny pro zadavatele a nejčastějšími chybami příjemců dotací při realizaci výběrových řízení v rámci projektů.

Zaregistrovat na seminář se můžete do 15.4 2009 na internetové stránce www.ohkcv.cz, kde jsou k dispozici podrobnější informace.

Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz