„Seminář pro příjemce dotace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad“

18.05.2009: Dnes 12. května 2009 proběhl na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem jeden ze dvou připravovaných seminářů s názvem „Seminář pro příjemce dotace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad“.
Seminář byl tématicky zaměřen na uzavírání smluv o poskytování dotací, na pravidla pro výběr dodavatelů, změny projektu v průběhu realizace, monitorovací hlášení a monitorovací zprávy, kontroly realizace projektů, žádosti o platbu a způsobilé výdaje. Závěr semináře byl věnovám publicitě projektů, která bývá často příjemci dotací podceňována.

Druhý, obsahově totožný seminář, proběhne zítra 13. května 2009 na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem.

Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz