Statutární města předložila do ROP Severozápad integrované plány rozvoje

13.02.2009: Všechna statutární města Ústeckého a Karlovarského kraje předložila do Regionálního operačního programu své integrované plány rozvoje. Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Chomutov, Most, Teplice a Děčín se budou prostřednictvím těchto dokumentů ucházet o dotace z Prioritní osy 1 Regenerace a rozvoj měst, Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu. Pro tuto oblast podpory je do roku 2012 vyčleněno přibližně 2,7 miliardy korun.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Zobrazit celý článek