Upozornění pro žadatele v rámci ROP Severozápad

16.06.2012:
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad do odvolání pozastavil vyhlašování výzev, podepisování smluv o poskytování dotace, proces hodnocení a schvalování žádostí výzev 28 až 38 včetně. Aktuálně pozastavené výzvy mohou být ukončeny dle aktuálních termínů (6-8/2012) bez možnosti podání projektových žádostí do těchto výzev. V případě, že uplyne lhůta pro podávání projektů, bude výzva zrušena. Pokud [...]