Úprava přílohy metodického pokynu

13.06.2012:
Úřad Regionální rady upozorňuje na to, že došlo k úpravě Tabulky pro výpočet finanční mezery, která je nedílnou součástí vydaného Externího metodického pokynu č. 52 –  Metodika pro výpočet finanční mezery u projektů vytvářejících příjem ROP SZ. Provedená úprava se týká zůstatkové hodnoty, která je nyní započítávána pouze v případě jejího kladného výsledku. Upravenou Tabulku pro [...]
Více informací naleznete zde: ÚPRAVA PŘÍLOHY METODICKÉHO POKYNU