Úřad Regionální rady hostil tématický seminář (ROP Severozápad)

26.11.2010: Na čtyřicet zástupců z řad měst, organizací nebo soukromých subjektů se zúčastnilo tématického tématického semináře „Urbánní rozměr Regionálního rozvoje“.
Seminář pořádalo ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Diskutovalo se o přípravě České republiky na programové období 2014-2020, zohlednění urbánní problematiky v koncepčních dokumentech pro období 2014-2020 nebo o integrovaných přístupech v rozvoji regionů. Nechyběla ani ukázka využití integrovaného plánu rozvoje měst a to konkrétně města Ústí nad Labem.

Ve druhém bloku se mluvilo o Interaktivním představení prototypu Referenčního rámce pro udržitelná evropská města, využití zkušeností Evropské sítě znalostí městských záležitostí nebo o možnosti zapojení měst do projektů spolufinancovaných z OP UBACT II.

Více informací naleznete zde: Úřad Regionální rady hostil tématický seminář