V Karlových Varech se sešli představitelé Regionu soudržnosti Severozápad

13.02.2009: Ve čtvrtek 21. června se na Krajském úřadě Karlovarského kraje sešel Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Náplní jednání Výboru bylo schválení upraveného Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severozápad. Tento operační program byl před několika měsíci předložen ke schválení Evropské komisi, která ho vrátila s připomínkami k přepracování. Region soudržnosti Severozápad připomínkám Evropské komise vyhověl a materiál upravil a nyní ho znovu odešle EK.

Zdroj: Aktualita Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad ze dne 26. června 2007