V Lovosicích se lidem žije zase o néco lépe (ROP Severozápad)

26.07.2011: ROP Severozápad inforumje na svých webových stránkách o dokončení projektu „Zvýšení kvality života a fyzického prostředí místní části města Lovosice“.
Hlavními aktivitami projektu bylo vybudování několik dětských hřišť pro různé věkové skupiny dětí, revitalizace a ozelenění veřejných prostranství prostřednictvím komplexních vegetačních úprav, rekonstrukce přístupových komunikací včetně jejich rozšíření, vybudování kvalitních chodníků včetně bezbariérových přístupů a rekonstrukce zastaralého a téměř nefunkčního veřejného osvětlení.

Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad částkou 24,9 milionu korun a celkem stál 33,7 milionu korun. 

Více informací naleznete zde: V LOVOSICÍCH SE LIDEM ŽIJE ZASE O NĚCO LÉPE