V Ostrově na Karlovarsku byla otevřena největší škola v okrese (ROP Severozápad)

02.09.2011: Sloučením střední průmyslové školy a odborného učiliště se vytvořila v Ostrově na Karlovarsku největší technická škola v okresu Karlovy Vary. Studentům od září letošního roku nabízí rozmanitý výběr studijních oborů, zakončených maturitní zkouškou, popřípadě závěrečnou zkouškou pro získání výučního listu. Projekt byl podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Celkové náklady se vyšplhaly na 431 milionů korun, přičemž dotace z ROP Severozápad činila 413 milionů korun.