Výbor regionální rady řešil připomínky Evropské komise (ROP Severozápad)

30.07.2011: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se 29. července 2011 na svém zasedání v Chomutově zabýval vypořádáním připomínek Evropské komise (EK) k řídícím a kontrolním systémům Regionálního operačního programu Severozápad. Informuje o tom na svých webových stránkách ROP Severozápad.
Jako hosté se jednání výboru zúčastnili Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, Olga Letáčková, vrchní ředitelka sekce NOK a evropských záležitostí MMR a Luboš Rendla, ředitel odboru Národní fond Ministerstva financí.

Více informací naleznete zde: VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY ŘEŠIL PŘIPOMÍNKY EVROPSKÉ KOMISE