Výbor Regionální rady rozdělil další dotace (ROP Severozápad)

11.11.2011: Z ROP Severozápad bude podpořeno dalších 48 projektů z oblasti cestovního ruchu a rozvoje dopravní obslužnosti.  Přidělení dotací za přibližně 1,5 miliardy korun schválil Výbor Regionální rady na svém jednání 7. 11. 2011.  Podpora byla rozdělena mezi projekty, které byly do ROP Severozápad podány v rámci 21.