Výroční konference: „Příprava na využití evropských fondů po roce 2013″ (ROP severozápad)

15.11.2011: V pořadí čtvrtou výroční konferenci ROP Severozápad hostilo Muzeum města Ústí nad Labem. V historické budově, která díky dotaci z ROP Severozápad prošla kompletní rekonstrukcí, se 10. listopadu 2011 sešli zástupci regionálního operačního programu, ministerstev, krajů, měst a obcí i neziskových organizací. Konferenci zahájil předseda Výboru Regionální rady Jiří Šulc, který shrnul aktuální stav rozdělování dotací z ROP Severozápad.