Výsledky šetření k přípravě programového období 2014 – 2020 (ROP Severozápad)

16.05.2012:
V souvislosti s přípravou nového programového období 2014 – 2020 provedl Úřad Regionální rady v závěru loňského roku rozsáhlé dotazníkové šetření. Cílem bylo především zjistit, jaký postoj zaujímá široká veřejnost k současnému programovému období 2007–2013 a jak vnímá přípravu nového programového období 2014–2020. Výsledky šetření jsou k dispozici zde    .