Vyhlášení výzev bylo odloženo (ROP Severozápad)

08.10.2010: Vyhlášení výzev k předkládání projektů do Regionálního operačního programu Severozápad, původně plánované na říjen letošního roku, se odkládá.
Podle plánu měly být vyhlášeny výzvy pro Oblasti podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu a 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Výbor Regionální rady na svém jednání 1. října 2010 vyhlášení dalších výzev neschválil. Důvodem byla dosud neuzavřená jednání ohledně 7,5 procentního příspěvku ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů.

Více informací naleznete zde: Vyhlášení výzev bylo odloženo