Výzva č. 7 k předkládání projektů v rámci ROP SZ

11.06.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje Výzvu č. 7 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 10. června 2009
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 12. srpna 2009, 12:00 hodin


Žádosti doručené po termínu ukončení příjmu žádostí o dotaci nebudou přijaty!

Žádosti k projektům, které budou realizovány na území Ústeckého kraje, předkládejte osobně na:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Oddělení administrace projektů

Mírové náměstí 3097/37 (PB-centrum, 2. patro), 400 01 Ústí nad Labem

Žádosti k projektům, které budou realizovány na území Karlovarského kraje, předkládejte osobně na:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Oddělení administrace projektů

Závodní 353/88 (budova C krajského úřadu), 360 21 Karlovy Vary

Podrobné informace včetně plného textu Výzvy naleznete na internetových stránkách:

www.nuts2severozapad.cz    
www.strukturalni-fondy.cz


Informace k Výzvě a Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Severozápad získáte na Oddělení administrace projektů Úřadu Regionální rady Severozápad v Ústí nad Labem nebo v Karlových Varech na výše uvedených adresách. Kontakty    
 na Oddělení administrace projektů naleznete na těchto internetových stránkách    .


Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz