Z ROP Severozápad byly proplaceny první dotace

02.04.2009: Z Regionálního operačního programu Severozápad byly 20. 3. 2009 proplaceny první dotace. Na základě schválených žádostí o platbu získala Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. 205 milionů korun pro projekt "Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji -I. Etapa". Částka 2,8 milionu korun pak byla proplacena společnosti Info Expres s.r.o., která realizuje projekt "Poznej Ježíškův svět na Božím Daru". Jedná se o platby za ukončené etapy projektu. Z ROP Severozápad jsou příjemcům propláceny dotace zpětně. Po ukončení projektu, či jeho etapy, jsou proplaceny již vynaložené způsobilé výdaje, které příjemce musí v průběhu realizace financovat z vlastních prostředků.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Zobrazit článek