Žáci tří základních škol v Děčíně brzy zasednou do nových lavic (ROP Severozápad)

26.11.2011: Základní školy Kamenická, Dr. Miroslava Tyrše a Komenského náměstí v Děčíně mají pro své žáky nachystané vánoční překvapení v podobě nově zrekonstruovaných učeben. Projekt nazvaný „Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání“ byl realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum a zároveň podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad více než 46 milióny korun.