Nové sportoviště pro Základní školu vrchlického (ROP Severozápad)

03.03.2011: Počátkem února bylo dokončeno a slavnostně předáno multifunkční hřiště pro žáky ze Základní školy Vrchlického v Děčíně. Revitalizace sportoviště Základní školy Vrchlického je dílčí částí projektu „Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí“, který je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – zóna Centrum.
Projekt je podporován z  Regionálního operačního programu Severozápad částkou více než 25 miliónů korun.

„Po dokončení celého projektu budou moci sportoviště využívat nejen žáci, ale i lidé z okolí. Všechny nově vybudované sportoviště budou v odpoledních hodinách volně přístupné i veřejnosti", uvedla Věra Bezoušková, manažerka projektu.

Více informací naleznete zde:  www.nuts2severozapad.cz/zakladni-skola-vrchlickeho-ma-nove-sportoviste