Změna v plánu výzev

08.05.2012:
Výbor Regionální rady schválil změny v plánu výzev k předkládání projektů do Regionálního operačního programu Severozápad. Došlo ke zkrácení termínu výzvy č. 30 pro Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu – tato výzva byla ukončena k 27. dubnu 2012. Výzva byla zkrácena vzhledem k tomu, že do ní nebyly podány žádné projekty a potenciální žadatelé dle [...]
Více informací naleznete zde: ZMĚNA V PLÁNU VÝZEV