Změna finančních limitů u oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých

22.05.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad upozorňuje žadatele, že u projektů předkládaných do Regionálního operačního programu Severozápad v rámci oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst se mění minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů bude nově 5 milionů korun, maximální výše celkových způsobilých výdajů 25 milionů korun. Tato změna bude platná pro 7. Výzvu k předkládání žádostí, která bude pravděpodobně vyhlášena v termínu 10. 6. 2009 – 12. 8. 2009.

Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz