A co děti ve Všenorech, mají si kde hrát?

04.05.2011:

Cílem projektu bylo doplnit chybějící občanskou vybavenost v obci Všenory prostřednictvím vybudování dvou dětských hřišť a zlepšení životních podmínek především pro rodiny s dětmi, což představuje základní předpoklad pro zajištění rozvoje vesnického osídlení. Do loňského roku se v obci s 1 555 obyvateli nacházela pouze dvě dětská hřiště v areálu mateřské a základní školy, která však nebyla veřejně přístupná.


V rámci projektu byla vybudována dvě dětská hřiště. První se nachází na břehu řeky Berounky a hřiště je určeno především pro děti v předškolním věku a pro děti do 9 let. Součástí projektu jsou  prolézačky, klouzačky, včetně pořízení laviček pro doprovod dětí. Druhé hřiště se nachází v lokalitě nazývané Rybníček a je určeno pro děti od 6 do 14 let věku.


Dotace z ROP SČ činila 1.489.885,84 Kč.