Brownfield ve Všenorech účelně zrekonstruován (ROP Střední Čechy)

12.07.2011: Regionální operační program Střední Čechy na svých webových stránkách informuje o dokončení projektu Fyzická revitalizace plochy Brownfield v obci Všenory.
Projekt byl zaměřen na fyzickou revitalizaci dosud nevyužívané plochy, v části obce Všenory. Plocha je tvořena veřejným prostranstvím a stávajícím objektem.

Hlavním cílem projektu bylo odstranění nežádoucí plochy Brownfield v obci Všenory revitalizací tohoto místa na plně funkční celek.

Z celkových způsobilých výdajů projektu 23,2 mil. Kč bylo dotací ROP SČ poskytnuto 21,3 mil. Kč.

Více informací naleznete zde: Brownfield ve Všenorech účelně zrekonstruován