Další kolo výzev z ROP Střední Čechy bude zahájeno v červnu

14.02.2009: Vyhlášení výzvy k předkládání projektů k oblasti podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje v rámci prioritní osy Cestovní ruch je plánováno na termín mezi 9. a 16. červnem 2008 s ukončení výzvy k 30. 7. 2008.

Zdroj: Regionální rada regionu Střední Čechy