Dalších 44 projektů získá dotaci z ROP Střední Čechy

19.11.2010: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na svém 19. jednání schválil k financování projekty z výzev č. 45, 49, 50, 91, 92.
Částkou ve výši 136 223 627,23 Kč bude podpořeno 13 projektů z oblasti Doprava - 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy.

Podpořeno bylo patnáct projektů z výzvy č. 49 o celkové výši dotace 124 533 738,35 Kč.

Ve výzvě č. 50 bylo podpořeno třináct projektů z prioritní osy Integrovaný rozvoj území – 3.3 Rozvoj venkova – oblast fyzické revitalizace o celkové výši dotace 125 743 874,17 Kč.

V kontinuální výzvě č. 91, byly schváleny dva projekty o celkové výši dotace 164 030 466,55 Kč a v kontinuální výzvě č. 92 byl schválen jeden projekt o celkové výši dotace 18 048 900,00 Kč.

Více informací naleznete zde: Dalších 44 projektů získá dotaci z ROP Střední Čechy