Doplňující informace k výzvě č. 23 z ROP Střední Čechy

14.02.2009: Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy tímto vydává doplňující informace k interpretaci jednoho ze specifických kritérií pro investiční podporu mateřských škol v obci stanovených ve výzvě č. 23.

Zdroj: Regionální rada ergionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit celý článek