Dotazníkové šetření pro realizaci projektu „Vyhodnocení zkušeností žadatelů s procesem podávání a ad

14.02.2009: Úřad Regionální rady započal prostřednictvím nezávislého evaluátora, firmy Progrant, s. r. o., s realizací projektu, jehož cílem je analýza dosavadních zkušeností žadatelů o poskytnutí dotace se zpracováním projektů (Žádosti o poskytnutí dotace) do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy a úrovně poskytování potřebných informací těmto žadatelům.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy