Důležité upozornění pro příjemce z řad obcí, svazků obcí a kraje

14.02.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy si dovoluje upozornit příjemce z řad ÚSC a DSO, že způsobilé výdaje projektu musí být v účetnictví rozděleny v poměru na evropský a národní podíl Nástrojem a Zdrojem financování, tj. dle jejich procentního podílu na celkových způsobilých výdajích, a to dle vyhlášky č. 16/2001 Sb. v platném znění.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit článek