Evropská komise schválila čerpání finančních prostředků z ROP Střední Čechy

07.08.2009:
Z rozhodnutí Evropské komise může Česká Republika prostřednictvím platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí oficiálně žádat o proplácení schválených projektů z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ).


Toto vyjádření Evropské komise schvaluje systém řízení a monitoringu v ROP SČ, jehož celková alokace činí 559 mil. EUR a potvrzuje, že řídící orgán (Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy) zvládne administraci a realizace předkládaných projektů.

ROP Střední Čechy se tak přiřadil k dalším operačním programům, kterým Evropská komise schválila systém čerpání finančních prostředků z EU.