Evropské peníze pomohou ve Středočeském kraji uskutečnit 29 projektů v celkové hodnotě 1,446 mld. Kč

14.09.2010: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na svém 18. jednání schválil k financování projekty z výzev č. 44, 46, 48, 50, 51, 52, 91, 92.
Výbor Regionální rady schválil také nové metodické pokyny č. 31, 32, 33. Seznam všech schválených projektů naleznete na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz     v sekci Výzvy – schválené projekty.

Více informací naleznete zde    .