Informační kampaň Úřadu Regionální rady na téma čerpání dotací z ROP Střední Čechy, byla úspěšně dok

14.02.2009: Úřad Regionální rady oslovil během své informační kampaně konané na území Středočeského kraje přes 1100 potenciálních žadatelů o dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Pracovníci Úřadu Regionální rady navštívili během tří měsíců celkem 21 pověřených obcí v Středočeském kraji. Dalších 8 seminářů se konalo na půdě KÚ Středočeského kraje (např. pro mikroregiony, nestátní neziskové organizace). Cílem bylo předat žadatelům aktuální informace o možnosti čerpání ze strukturálních fondů Evropské Unie v programovacím období 2007—2013.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zobrazit celý článek